Екскурс в історію кафедри української мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто історію кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. За п’ятдесятиліття кафедра зросла від невеликого педагогічного колективу із семи осіб, серед яких тільки завідувач мав науковий ступінь, до потужного науково-педагогічного колективу, де всі мають наукові ступені й гарні перспективи професійного зросту. Викладачі кафедри відіграють важливу роль в організації навчально-виховного процесу на українському мовно-літературному факультеті й університеті загалом. The article deals with the history of the Department of Ukrainian Language of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. For fifty years the department has grown from a small teaching staff of seven people, among whom only the head had a scientific degree, to a powerful scientific and pedagogical team, where all have scientific degrees and good prospects for professional growth. Teachers of the department play an important role in the organization of the educational process at the Ukrainian Faculty of Language and Literature and the University as a whole.
Опис
Ключові слова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, історія кафедри української мови, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, History of the Ukrainian language department
Цитування
Лисиченко Л. А. Екскурс в історію кафедри української мови / Л. А. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 33–36.