ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД БУЛАВОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ (RHOPALOCERA) НА ТЕРИТОРІЇ СУДАКСЬКОГО РАЙОНУ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ КРИМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою пропонованої роботи є виявлення видового складу, еколого-біологічних особливостей та структури популяцій булавовусих лускокрилих південно-східної частини півострову, що мешкають в ряді відкритих біоценозів. Булавовусі лускокрилі (Rhopalocera) - переважно денні комахи ряду Lepidoptera. Більшість видів відносять до так званих «денних метеликів», оскільки їх можна зустріти у світлі години доби. Ця група заслуговує окремої уваги через те, що її роль в екосистемі подвійна: представники родин на одних фазах розвитку виступають шкідниками, а на інших – корисними запилювачами квіткових рослин, що впливає і на розвиток екосистеми в цілому. The aim of the proposed work is to identify the species composition, ecological and biological features and population structure of mace-eared lepidopterans of the southeastern part of the peninsula, which live in a number of open biocenoses. Rhopalocera are predominantly diurnal insects of the order Lepidoptera. Most species are referred to as so-called "daytime butterflies" because they can be found during daylight hours. This group deserves special attention because its role in the ecosystem is dual: representatives of the families act as pests at some stages of development, and as beneficial pollinators of flowering plants at others, which affects the development of the ecosystem as a whole.
Опис
Ключові слова
булавовусі лускокрилі (Rhopalocera), популяції, біоіндикація, півострів Крим, club-eared lepidoptera, populations, bioindication, Crimean peninsula
Цитування
Тютюнник В. В. Еколого-фауністичний огляд булавовусих лускокрилих (Rhopalocera) на території Судакського району південно-східної частини Криму / В. В. Тютюнник, О. Ю. Мухіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 190–193.