Матеріальна відповідальність роботодавця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Перелік наукових праць сучасних українських науковців, присвячених виключно одному науковому інтересу: матеріальній відповідальності роботодавця. До переліку увійшли також наукові праці, присвячені більш широкому колу питань щодо матеріальної відповідальності сторін трудових відносин,проте містять ґрунтовні дослідження матеріальної відповідальності роботодавця. Перечень научных трудов современных украинских ученых, посвященных исключительно одному научному интереса: материальной ответственности работодателя. В перечень вошли также научные труды, посвященные более широкому кругу вопросов материальной ответственности сторон трудовых отношений, однако содержат основательные исследования материальной ответственности работодателя. The list of scientific works of modern Ukrainian scientists dedicated exclusively to one scientific interest: the employer's liability. The list also includes scientific works devoted to a wider range of issues of material liability of the parties to labor relations, however, they contain thorough studies of the material liability of the employer.
Опис
Ключові слова
матеріальна відповідальність роботодавця, матеріальна відповідальність, материальная ответственность работодателя, материальная ответственность, employer liability, material liability
Цитування
Матеріальна відповідальність роботодавця : перелік публ. за наук. інтересом / уклад. О. М. Лук’янчиков. – Харків, 2020. – 12 с.