Регулювання процесом оновлення культури закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене вивченню проблеми регулювання процесом оновлення культури закладу загальної середньої освіти. Розкрито зміст понять «культура», «культура організації», «культура закладу загальної середньої освіти. Систематизовано інструментарій діагностики культури освітньої організації. Розроблено комплексно-цільову програму щодо вдосконалення регулювання культуротворенням. Здійснено її експертну оцінку, визначено методичний супровід реалізації. The study is devoted to the study of the problem of regulating the process of renewal of the culture of general secondary education. The meaning of the concepts «culture», «culture of the organization», «culture of general secondary education» is revealed. The tools of diagnostics of culture of the educational organization are systematized. A comprehensive and targeted program to improve the regulation of cultural creation has been developed. Its expert assessment was carried out, methodical support of implementation was determined.
Опис
Ключові слова
культура, культура організації, заклади, загальна середня освіта, зміни, регулювання, culture, culture of organization, institutions, general secondary education, changes, regulation
Цитування
Ампілогова Т. М. Регулювання процесом оновлення культури закладу загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Т. М. Ампілогова ; Харків. нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 104 с. + дод.
Колекції