ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФОРМ МИНУЛОГО ЧАСУ В ТЕКСТАХ ПЕРЕКЛАДІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

dc.contributor.authorКалініченко, Т. М.
dc.date.accessioned2021-03-04T11:53:11Z
dc.date.available2021-03-04T11:53:11Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВ даній статті було зроблено зіставний аналіз форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською в офіційно-діловій документації в паралельному корпусі. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що найчастіше чотири видо-часові форми англійської мови передаються українською однією формою звичайного минулого часу. Форма Past Indefinite була перекладена звичайним минулим часом недоконаного виду, Past Continuous передається звичайним минулим часом недоконаного виду, Past Perfect перекладається формою звичайного минулого часу недоконаного виду, Present Perfect була передана звичайним минулим часом доконаного виду. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення форм теперішнього і майбутнього часу в текстах перекладів двомовних корпусів. В данной статье был сделан сравнительный анализ форм прошедшего времени в текстах переводов с английского языка на украинский в официально-деловой документации в параллельном корпусе. Проведенное исследование позволяет констатировать, что чаще всего четыре видо-временные формы английского языка передаются украинской одной формой обычного прошедшего времени. Форма Past Indefinite была переведена обычным прошлым временем несовершенного вида, Past Continuous передается обычным прошлым временем несовершенного вида, Past Perfect переводится формой обычного прошедшего времени несовершенного вида, Present Perfect была передана обычным прошлым время совершенного вида. Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение форм настоящего и будущего времени в текстах переводов двуязычных корпусов. A comparative analysis of the forms of the past tense has been made in the texts of translations from English into Ukrainian in the official business documentation in the parallel corpus. The conducted research allows to state that most often four aspect and tense forms of English are transmitted into Ukrainian as one form of the past simple tense. The Past Indefinite form has been translated as the past simple tense of the imperfective aspect, Past Continuous has been transmitted as the past simple tense of the imperfective aspect, Past Perfect has been translated as the past simple tense of the imperfective aspect, Present Perfect has been transmitted as the past simple tense of the perfective aspect. A promising area of further research is to study the forms of present and future tenses in the texts of translations of bilingual corpora.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКалініченко Т. М. Використання паралельного корпусу для вивчення форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською в офіційно-діловій документації / Т. М. Калініченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Германістика та міжкультурна комунікація / [Редкол.: О. В. Ребрій (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 1. – С. 86–90.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2663-3426 (PRINT)
dc.identifier.issn2663-3434 (ONLINE)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4205
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХерсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика»uk_UA.UTF-8
dc.subjectтекст оригіналуuk_UA.UTF-8
dc.subjectперекладознавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectмовна одиницяuk_UA.UTF-8
dc.subjectадекватністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectеквівалентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтекст оригиналаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпереводоведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectязыковая единицаuk_UA.UTF-8
dc.subjectадекватностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectэквивалентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectoriginal textuk_UA.UTF-8
dc.subjecttranslation studiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectlanguage unituk_UA.UTF-8
dc.subjectadequacyuk_UA.UTF-8
dc.subjectequivalenceuk_UA.UTF-8
dc.titleВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФОРМ МИНУЛОГО ЧАСУ В ТЕКСТАХ ПЕРЕКЛАДІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОРПУСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ В ТЕКСТЕ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeUSE OF THE PARALLEL CORPUS FOR THE EXAMINATION OF PAST FORMS IN THE TEXTS OF THE TRANSLATIONS FROM ENGLISH TO UKRAINIAN IN OFFICIAL BUSINESS DOCUMENTATIONuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Калініченко Т. М. Використання паралельного корпусу.pdf
Розмір:
1009.17 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: