Трудовий потенціал населення у макроекономічному прогнозуванні

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено теоретичні й методологічні проблеми характеристики трудового потенціалу населення з позицій потенційної демографії. Розглянуто основні етапи та особливості прогнозування трудового потенціалу. В статье освещены теоретические и методологические проблемы характеристики трудового потенциала населения с позиций потенциальной демографии. Рассмотрены основные этапы и особенности прогнозирования трудового потенциала. The work is illustrated theoretical and methodological problems in area of characteristics of population’s labor potential by methodology of potential demography. The article is considered the main phases and features of labor potential projections.
Опис
Ключові слова
трудовий потенціал, трудовий потенціал населення, потенційна демографія, прогнозування, трудовой потенциал, трудовой потенциал населения, потенциальная демография, прогнозирование, labor potential, labor potential of the population, the potential demography, population forecast
Цитування
Муромцева Ю. І. Трудовий потенціал населення у макроекономічному прогнозуванні / Ю. І. Муромцева // Демографічні дослідження. Сер. : Економіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2009. – Вип. 9. – С. 58–60.