Поняття мікросинтаксису в китайській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто питання «мікросинтаксис», яке досить рідко й не зовсім впевнено зустрічається у деяких наукових працях. Вивчення цього поняття потребує конкретного розуміння термінів «морфема», «слово», «словосполучення», «речення» у китайській мові, які також є досі дискусійними, а також перебувають на стику граматики та лексикології, зокрема, словотвору. The article deals with the issue of "microsyntax", which is quite rare and not quite sure to appear in some scientific works. The study of this concept requires a specific understanding of the terms "morpheme", "word", "phrase", "sentence" in the Chinese language, which are also still debatable, and are also at the intersection of grammar and lexicology, in particular, word formation.
Опис
Ключові слова
мікросинтаксис, граматика, китайська мова, словосполучення, microsyntaxis, grammar, Chinese language, the phrase
Цитування
Руда Н. Поняття мікросинтаксису в китайській мові / Н. Руда, К. Жукова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 196–198.