УРБАНОФЛОРА РОСЛИН РОДИНИ АЙСТРОВІ МІСТА ХАРКІВ

dc.contributor.authorНоволокін, А. В.
dc.date.accessioned2024-02-29T17:06:52Z
dc.date.available2024-02-29T17:06:52Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагістерська робота спрямована на вивчення представників родини Asteraceae в урбанофлорі міста Харкова. Це дозволить не лише отримати інформацію щодо біорізноманіття даної родин рослин у міському середовищі, але і визначити можливі впливи урбанізації на їхню розповсюдженість та екологічні взаємодії. Вивчення відмінностей у представленості Asteraceae у природних та антропогенно змінених середовищах сприятиме розумінню динаміки екосистем та може слугувати основою для розробки стратегій управління міським ландшафтом з метою збереження та підтримки природної різноманітності. Метою магістерської роботи було проаналізувати сучасний стан Asteraceaeв урбанофлорі міста Харкова, дослідити їх таксономічні, морфологічні, еколого-біологічні, хорологічні особливості та ступінь синантропізації. Проведено інвентаризацію сучасного складу представників родини Asteraceae в урбанофлорі міста Харкова. Перевірено їх наукові назви за сучасною філогенетичною системою Покритонасінних (APG IV). Запропоновано список видів Asteraceae, що можуть бути потенційно інвазійними. The master's work is aimed at the study of representatives of the Asteraceae family in the urban flora of the city of Kharkiv. This will allow not only to obtain information about the biodiversity of this plant family in the urban environment, but also to determine the possible effects of urbanization on their distribution and ecological interactions. The study of differences in the representation of Asteraceae in natural and anthropogenically modified environments will contribute to the understanding of ecosystem dynamics and can serve as a basis for the development of urban landscape management strategies to preserve and maintain natural diversity. The aim of the master's work was to analyze the current state of Asteraceae in the urban flora of the city of Kharkiv, to investigate their taxonomic, morphological, ecological-biological, chorological features and the degree of synanthropization. An inventory of the modern composition of representatives of the Asteraceae family in the urban flora of the city of Kharkiv was carried out. Their scientific names were verified according to the modern phylogenetic system of Angiosperms (APG IV). A list of potentially invasive Asteraceae species is proposed.
dc.identifier.citationНоволокін А. В. Урбанофлора рослин родини Aйстрові міста Харків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / А. В. Новолокін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 35 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14184
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectAsteraceae
dc.subjectурбанофлора
dc.subjectХарківщина
dc.subjecturban flora
dc.subjectKharkiv region
dc.titleУРБАНОФЛОРА РОСЛИН РОДИНИ АЙСТРОВІ МІСТА ХАРКІВ
dc.title.alternativeURBAN FLORA OF PLANTS OF THE FAMILY ASTERACEAE OF KHARKIV
dc.typeOther
Файли
Колекції