ДО ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА УРОЦІ ХОРЕОГРАФІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розглядаються проблеми організації освітнього процесу і розвитку художньо-творчих здібностей школярів засобами хореографічного мистецтва. Розкрито поняття цілісності педагогічного процесу на уроці хореографії. Показані різні варіанти ведення уроків хореографії. Надані деякі рекомендації молодим викладачам хореографії. This article discusses the problems of organization of educational process and development of artistic and creative abilities of students by means of choreography. The concept of the integrity of the pedagogical process in the lesson of choreography is revealed. Different options for conducting choreography lessons are shown. Some recommendations are given to young teachers of choreography.
Опис
Ключові слова
хореографія, освіта, урок, вчитель, choreography, education, lesson, teacher
Цитування
Алтухов В. А. До проблем організації освітнього процесу на уроці хореографії / В. А. Алтухов // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 123–127.