КАР’ЄРНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано аналіз поняття кар’єрна спрямованість особистості, представлено зв'язок кар’єрних орієнтацій та академічної мотивації. Доведено, що внутрішня мотивація у більшій мірі має зв'язок з кар’єрними орієнтаціями на професійну компетентність, менеджмент, служіння, виклик, підприємництво. Показано, що студенти технічних спеціальностей мають вищі показники орієнтації на професійну компетентність, менеджмент, автономію, служіння, ніж студенти гуманітарних спеціальностей. В статье представлен анализ понятия карьерной направленности личности, представлены связь карьерных ориентаций и академической мотивации. Доказано, что внутренняя мотивация в большей степени имеет связь с карьерными ориентациями на профессиональную компетентность, менеджмент, служение, вызов, предпринимательство. Показано, что студенты технических специальностей имеют более высокие показатели ориентации на профессиональную компетентность, менеджмент, автономию, служение, чем студенты гуманитарных специальностей. The article presents an analysis of the concept of career orientation of the individual, presented correlation between the career orientations and academic motivation. It is proved that the intrinsic motivation to a greater extent is connected with the career orientations of professional competence, management, service, call entrepreneurship. It is shown that engineering students have higher focus on professional competence, management, autonomy, service, than the students of humanities.
Опис
Ключові слова
академічна мотивація, кар’єрна спрямованість, кар’єрні орієнтації, академическая мотивация, карьерная направленность, карьерные ориентации, academic motivation, career orientation, career orientation
Цитування
Кузнецов О. І. Кар’єрна спрямованість студентів технічних спеціальностей / О. І. Кузнецов // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 52. - С. 78-86.