Роль і значення діяльності П. Скоропадського для українського державотворення 1917 – 1921 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено державотворча роль та значущість діяльності П. Скоропадського в добу Гетьманату 1918 р. Визначено основні здобутки уряду Павла Скоропадського: становлення та розвиток освіти, науки, культури; розвиток законотворчості Української держави; формування інституту державної служби; розбудову мережі дипломатичних представництв; створення судової системи; розбудову державних фінансових інститутів. The article highlights the state-building role and significance of P. Skoropadskyi's activities during the Hetmanate period of 1918. The main achievements of Pavel Skoropadskyi's government are identified: the formation and development of education, science, and culture; development of legislation of the Ukrainian state; formation of the civil service institute; development of a network of diplomatic missions; creating a judicial system; development of state financial institutions.
Опис
Ключові слова
Скоропадський П. П, українське державотворення, гетьманство, магістерська робота, Skoropadskyi P., Ukrainian state formation, hetmanship, master's thesis
Цитування
Водяницька Л. С. Роль і значення діяльності П. Скоропадського для українського державотворення 1917 – 1921 років / Л. С. Водяницька // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 27–33