ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОБЕРНЕНИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ПОГЛИБЛЕНОМУ ШКІЛЬНОМУ КУРСІ АЛГЕБРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором визначено особливості вивчення обернених тригонометричних функцій у поглибленому шкільному курсі алгебри. Доведено, у процесі вивчення теми «Обернені тригонометри- чні функції» передбачається формування в учнів стійкого інтересу до предмета, виявлення та розвиток їх математичних здібностей, створення умов для реалізації індивідуальних можливостей, задоволення інтересів, здібностей учнів, підготовку до навчання в університеті. Іn the article the author identifies the features of the study of inverse trigonometric functions in the in-depth school course of algebra. It is proved that in the process of studying the topic "Inverse trigonometric functions" involves the formation of students’ lasting interest in the subject, identification and development of their mathematical abilities, creating conditions for individual opportunities, interests, abilities, preparation for university studies.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, учні, обернені тригонометричні функції, шкільний курс алгебри, educational process, mathematics, students, inverse trigonometric functions, school course of algebra
Цитування
Особливості вивчення обернених тригонометричних функцій у поглибленому шкільному курсі алгебри / О. А. Жерновникова, О. М. Войтенко, Р. В. Нарожна, Я. Торумова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 31–34.