Реалізація політики академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти як умова свідомої доброчесності здобувачів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці, Фундація АDD
Анотація
Наукове есе присвячене обґрунтуванню взаємозв’язку реалізації політики академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти і наявності свідомої доброчесності здобувачів вищої освіти. Представлено і проаналізовано результати опитування студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди щодо дотримання ними принципів академічної доброчесності в шкільні роки. Научное эссе посвящено обоснованию взаимосвязи реализации политики академической чесности в учреждениях общего среднего образования и наличия сознательной чесности соискателей высшего образования. Представлены и проанализированы результаты опроса студентов Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды относительно соблюдения ими принципов академической чесности в школьные годы. Relationship of the implementation of academic integrity policy in institutions of general secondary education and the presence of conscious integrity of students at higher education institutions is substantiated in the work. The results of the survey of students of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University related to following their principles of academic integrity in school years are presented and analysed.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, заклад загальної середньої освіти, заклад вищої освіти, учень, студент, академическая чесность, заведение общего среднего образования, заведение высшего образования, ученик, academic integrity, institution of general secondary education, institution of higher education, learner, student
Цитування
Твердохліб Т. С. Реалізація політики академічної доброчесності в закладах загальної середньої освіти як умова свідомої доброчесності здобувачів вищої освіти / Т. С. Твердохліб // Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників дистанц. етапу наук. стажування для освітян, Варшава, квіт., 2021 р. / Пол.-укр. фундація "Ін-т Міжнар. акад. та наук. співпраці", – Варшава, 2021. – С. 134–137.