СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто соціальне виховання підлітків засобами телебачення. Зазначено, що телебачення може бути потужним інструментом соціальної освіти підлітків, забезпечуючи їх інформативними та освітніми програмами, пропагуючи позитивні соціальні цінності та поведінку, а також зображуючи різноманітні уявлення про суспільство, що дає змогу підліткам стати поінформованими, соціально відповідальними та активними членами суспільства. За допомогою телебачення підлітки можуть дізнаватися про різні культури, традиції та погляди, виховувати емпатію, толерантність і соціальну обізнаність, а також розвивати навички критичного мислення. The publication deals with the social education of adolescents by means of television. It is noted that television can be a powerful tool for social education of adolescents, providing them with informative and educational programmes, promoting positive social values and behaviour, as well as portraying various ideas about society, which allows adolescents to become informed, socially responsible and active members of society. Through television, adolescents can learn about different cultures, traditions and perspectives, foster empathy, tolerance and social awareness, and develop critical thinking skills.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціальне виховання, підлітки, телебачення, social and pedagogical activities, social education, adolescents, television
Цитування
Бурмака А. В. Соціальне виховання підлітків засобами телебачення / А. В. Бурмака // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 119–121.