ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНІХ ВТРАТ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі аналізуються проблематика освітніх втрат школярів з навчального предмету «Фізична культура». Дослідження проводилося після проходження педагогічної практики у ліцеї м. Харкова. Уроки з фізичної культури проводилися online у синхронному та асинхронному форматах. Автором запропоновано перелік заходів щодо подолання освітніх втрат школярів з фізичного виховання в умовах дистанційної освіти. The paper analyzes the problem of educational losses of schoolchildren in the subject "Physical Culture". The research was conducted after completing a teaching practice at the Kharkiv Lyceum. Physical education lessons were conducted online in synchronous and asynchronous formats. The author proposed a list of measures to overcome the educational losses of schoolchildren in physical education in the conditions of distance education.
Опис
Ключові слова
освітні втрати, фізичне виховання, фізична культура, дистанційне навчання, educational losses, Physical Education, Physical Education, Distance Learning
Цитування
Білоносова О. До розв'язання проблеми освітніх втрат у фізичному вихованні школярів / О. Білоносова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 14–18.