ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorЛахно, Є. І.
dc.date.accessioned2024-02-19T14:55:22Z
dc.date.available2024-02-19T14:55:22Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проведено порівняльний аналіз різних підходів до визначення поняття «імідж», здійснено ретроспективний аналіз становлення та розвитку уявлень відносно поняття «імідж». Виділено п`ять етапів його формування. Розглянуто засоби, які найбільше впливають на формування позитивного іміджу ЗВО. Проаналізовано питання формування позитивного іміджу ЗВО за допомогою використання сучасних Інтернет-технологій та соціальних мереж. Як найефективніший варіант просування ЗВО, розглянуто створення веб-сайту в глобальній мережі Інтернет. Визначено особливості формування позитивного іміджу ЗВО. Розроблено рекомендації, які допоможуть керівництву ЗВО підвищити ефективність їхньої діяльності з формування та розвитку позитивного іміджу. In the qualification work, a comparative analysis of different approaches to the definition of the concept of «image» is carried out, a retrospective analysis of the formation and development of ideas about the concept of «image» is carried out. Five stages of its formation are allocated. The means that have the greatest impact on the formation of a positive image of a higher education institution are analysed. The issue of forming a positive image of a higher education institution through the use of modern Internet technologies and social networks are considered. The creation of a website on the global Internet is considered as the most effective option for promoting a higher education institution. The peculiarities of forming a positive image of a higher education institution are determined. Recommendations have been developed to help the management of higher education institutions to improve the efficiency of their activities to form and develop a positive image.
dc.identifier.citationЛахно Є. І. Засоби формування іміджу закладу вищої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Є. І. Лахно ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14004
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectімідж
dc.subjectімідж ЗВО
dc.subjectкерівник ЗВО
dc.subjectформування іміджу
dc.subjectконкурентоздатність
dc.subjectimage
dc.subjectimage of higher education institution
dc.subjecthead of higher education institution
dc.subjectimage formation
dc.subjectcompetitiveness
dc.titleЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativeMEANS OF FORMING THE IMAGE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
dc.typeOther
Файли
Колекції