Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті модернізації вищої педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається значущість творчо-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті наукових підходів. Творчо-виконавська підготовка визначається як складне інтеграційне утворення, передбачає впровадження технологій композиторської творчості і презентує компетентнісні результати, котрі можуть використовуватися в освітньому просторі. В статье раскрывается значимость творческо-исполнительской подготовки будущих учителей музыкального искусства в контексте научных подходов. Творческо-исполнительская подготовка определяется как сложное интеграционное образование, предусматривает внедрение технологий композиторского творчества и представляет компетентностные результаты, которые могут использоваться в образовательном пространстве. The importanc contains the results of theoretical and experimental research of the problem of the formation of the musically-carrying out competence of the future music teachers. In the essence of the musically-carrying out competence, maintenance and structural components, indexes and levels of the formed of the phenomenon in the work.
Опис
Ключові слова
творчо-виконавська підготовка, гуманістичний підхід, компетентнісний підхід, професійна підготовка, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, творческо-исполнительская подготовка, гуманистический подход, компетентностный подход, профессиональная подготовка, учитель музыкального искусства, студенческие работы, сreative training, performing training, humanistic approach, competent approach, professional training, teacher of music art, student work
Цитування
Кумейко Є. А. Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті модернізації вищої педагогічної освіти / Є. А. Кумейко, Гао Хефань, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 208–214.