ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Анотація
Проведено експертний порівняльний аналіз підходів до оцінки методичної підготовленості військовослужбовців, що використовувався у НФП 2009, та у сучасних умовах згідно ВНФП 2014 і програми навчальної дисципліни. Проведен экспертный сравнительный анализ подходов к оценке методической подготовленности военнослужащих, который использовался в НФП 2009 г. и в современных условиях согласно ТНФП 2014 и программы учебной дисциплины. Spend expert comparative analysis of approaches to the assessment of the methodological training of military personnel, which was used in the instruction of physical training in 2009, and in current conditions according to the instruction of physical podgotovke 2014 program and discipline.
Опис
Ключові слова
педагогічні уміння, курсанти, оцінка, педагогические умения, курсанты, оценка, pedagogical skills, the students, the evaluation
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Підходи до визначення сформованого рівня педагогічних умінь у військовослужбовців / Ж. О. Цимбалюк, О. А. Ткачук // Вдосконалення системи фізичної підготовки у Збройних Силах України в умовах сьогодення та приведення її до сумісності зі стандартами армій країн-членів НАТО : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ : НУОУ, 2016. – С. 131–136.