Методологічні засади патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито методологічні засади патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти. В статье раскрыты методологические основы патриотического воспитания в учреждении общего среднего образования. The article describes the methodological principles of patriotic education in general secondary education.
Опис
Ключові слова
патріотизм, військово-патріотичне виховання, козацька педагогіка, загальна середня освіта, студентські роботи, патриотизм, военно-патриотическое воспитание, казацкая педагогика, общее среднее образование, студенческие работы, patriotism, military-patriotic education, сossack pedagogy, general secondary education, student works
Цитування
Хохлов І. Ю. Методологічні засади патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти / І. Ю. Хохлов // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 374–377.