МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОБЕРНЕНИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі схарактеризовано основні питання проблеми вивчення обернених тригонометричних функцій та їх властивостей у курсі алгебри і початків аналізу, обґрунтовано теоретико-практичні основи вивчення обернених тригонометричних функцій та їх властивостей у курсі алгебри і початків аналізу, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть поняття «обернені тригонометричні функції»; розроблено методику вивчення обернених тригонометричних функцій та їх властивостей у курсі алгебри і початків аналізу; запропонована система задач на вивчення обернених тригонометричних функцій та їх властивостей у курсі алгебри і початків аналізу; проаналізовано результати і зроблено висновки. The main characteristics of the problem of studying inverse trigonometric functions and their properties in the course of algebra and the beginnings of analysis are characterized, the theoretical and practical bases of studying inverse trigonometric functions and their properties in the course of algebra and the beginnings of analysis are substantiated; the essence of the concept "inverse trigonometric functions" is analyzed and defined; a method for studying inverse trigonometric functions and their properties in the course of algebra and the beginnings of analysis has been developed; the proposed system of problems for the study of inverse trigonometric functions and their properties in the course of algebra and the beginnings of analysis; the results are analyzed and conclusions are made.
Опис
Ключові слова
заклад загальної середньої освіти, учні, освітній процес, обернені тригонометричні функції, алгебра і початки аналізу, методика, general secondary education institution, students, educational process, inverse trigonometric functions, algebra and beginnings of analysis, methods
Цитування
Торумова Я. Методика вивчення обернених тригонометричних функцій та їх властивостей у курсі алгебри і початків аналізу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Я. Торумова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 64 с.
Колекції