Теорія та методика виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник розроблений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта та містить повну інформацію для здобувачів щодо опанування курсу «Теорія та методика виховання» з урахуванням особливостей традиційного, змішаного та дистанційного навчання. У силабусі визначено очікування і відповідальність здобувачів і викладачів. Силабус створений із дотриманням принципів зворотного дизайну планування курсу та learning-centered. Пособие разработано для соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования по специальности 013 Начальное образование и содержит полную информацию для соискателей по освоению курса «Теория и методика воспитание» с учетом особенностей традиционного, смешанного и дистанционного обучения. В силабусе определены ожидания и ответственность соискателей и преподавателей. Силабус создан с соблюдением принципов обратного дизайн планирования курса и learning-centered. The manual is designed for applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 013 Primary Education and contains complete information for applicants to master the course "Theory and Methods of Education" taking into account the features of traditional, blended and distance learning. The syllabus defines the expectations and responsibilities of applicants and teachers. Syllabus is created with the principles of reverse course planning and learning-centered.
Опис
Ключові слова
теорія та методика виховання, традиційне навчання, змішане навчання, дистанційне навчання, вища освіта, силабус, теория и методика воспитания, традиционное обучение, смешанное обучение, дистанционное обучение, высшее образование, theory and methods of education, traditional education, blended learning, distance learning, higher education, syllabus
Цитування
Ушмарова В. В. Теорія та методика виховання : силабус з курсу для традиц., зміш. та дистанц. навчання / В. В. Ушмарова, К. В. Зозуля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 52 с.