The Prospects of the Arts Promotion in the Context of Limitations and Consequences of Self-Isolation

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Journal of Criminology and Sociology
Анотація
The rapid development of events related to the coronavirus pandemic has led to a crisis not only in the financial sector, but also in the field of art and culture. According to various international organisations, losses for the sphere of culture and art amount to tens of billions of dollars due to the forced quarantine. Museums and philharmonic societies closed and hundreds of concerts were cancelled. The artists faced a problem – to find and involve an audience in their work, contacting them only via the Internet. Many cultural institutions were able to transfer their resources to the digital sphere quite quickly (using digital resources). The relevance of the study is due to the fact that the crisis brought about by the coronavirus pandemic forced representatives of the cultural and artistic sector to look for new forms of functioning and communication with the audience. In this regard, this paper is aimed at identifying the consequences of forced self-isolation on the development of art and creativity of specific cultural figures. The leading method for the study of this subject is the method of analysis, which makes it possible to comprehensively assess the following areas: the activities of Ukrainian and world museums, theatres and philharmonic societies during quarantine, their methods of maintaining communication with the audience; the theme of the work of artists and illustrators during the pandemic, their ways to share their work without the possibility of organising exhibitions and art residences; work of musicians in isolation. One of the main conclusions in this situation was the need to use digital technologies as a platform to demonstrate the results of the creative process. Another important issue remains the search for new funding opportunities for the cultural sector during a crisis, since dependence on the state budget and donors can be unstable. Стрімкий розвиток подій, пов’язаних із пандемією коронавірусу, призвів до кризи не лише у фінансовому секторі, а й у сфері мистецтва та культури. За оцінками різних міжнародних організацій, збитки для сфери культури та мистецтва сягають десятків мільярдів доларів через вимушений карантин. Закрилися музеї та філармонії, скасовано сотні концертів. Перед митцями постала проблема – знайти та залучити до своєї творчості аудиторію, контактуючи з нею лише через Інтернет. Багато закладів культури змогли досить швидко перевести свої ресурси в цифрову сферу (за допомогою цифрових ресурсів). Актуальність дослідження зумовлена тим, що криза, викликана пандемією коронавірусу, змусила представників культурно-мистецької сфери шукати нові форми функціонування та спілкування з аудиторією. У зв’язку з цим ця стаття спрямована на виявлення наслідків вимушеної самоізоляції для розвитку мистецтва та творчості конкретних діячів культури. Провідним методом вивчення даної теми є метод аналізу, який дає змогу всебічно оцінити такі напрями: діяльність українських і світових музеїв, театрів і філармоній під час карантину, способи їх спілкування з аудиторією; тематика творчості художників та ілюстраторів під час пандемії, їхні способи ділитися своїми роботами без можливості організації виставок та арт-резиденцій; творчість музикантів в ізоляції. Одним із головних висновків у цій ситуації стала необхідність використання цифрових технологій як платформи для демонстрації результатів творчого процесу. Ще одним важливим питанням залишається пошук нового фінансування можливості для сфери культури під час кризи, оскільки залежність від державного бюджету та донорів може бути нестійкою.
Опис
Ключові слова
culture, coronavirus pandemic, digital technologies, museums, crisis, культура, пандемія коронавірусу, цифрові технології, музеї, криза
Цитування
The Prospects of the Arts Promotion in the Context of Limitations and Consequences of Self-Isolation / M. P. Kalashnyk, Iu. M. Novikov, M. I. Varakuta, A. O. Genkin, D. D. Kupina // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – № 9. – Pp. 2984–2990.