Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання молодших школярів. До інноваційних підходів національно-патріотичного виховання можна віднести розроблення просвітницьких проєктів для маленьких українців. Сьогодні є потреба в єднанні на основі позитивного досвіду нашої культурної спадщини – пісні, традиції, ремесла, обрядів, символіки. Зазначено, що національно-патріотичне виховання сьогодні набуває нових ознак, воно повʼязується з вивченням історії нашого народу, з його культурною спадщиною, з вихованням гордості за власну країну і готовності захищати її. The article discusses innovative approaches to the national-patriotic education of younger schoolchildren. Innovative approaches to national-patriotic education include the development of educational projects for young Ukrainians. Today there is a need for unity based on the positive experience of our cultural heritage - songs, traditions, crafts, rituals, symbols. It is noted that national-patriotic education today acquires new features, it is connected with the study of the history of our people, with its cultural heritage, with the education of pride for one's country and readiness to defend it.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, інноваційні технології, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, national-patriotic education, innovative technologies, children of primary school age, student works
Цитування
Петров С. Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання молодших школярів / С. Петров // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 58.