Стимулякри системи оплати праці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. ун-т внутр. справ
Анотація
Надихнувшись ідеями Ж.Бодріяра автор стверджує, що замість стимулюючої функції заробітної плати ми маємо симулювання стимулювання – стимулякр. Вдохновившись идеями Ж.Бодрияра автор утверждает, что вместо стимулирующей функции заработной платы мы имеем симуляцию стимулирования - стимулякр. Inspired by the ideas of J. Baudrillard, the author claims that instead of the stimulating function of wages, we have a simulation of stimulation - stimulation.
Опис
Ключові слова
симулякр, стимулякр, оплата праці, єдина тарифна сітка, заробітна плата, оплата труда, единая тарифная сетка, заработная плата, simulacrum, stimulants, salary, single tariff scale, wage
Цитування
Лук’янчиков О. М. Стимулякри системи оплати праці / О. М. Лук'янчиков // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 28 трав. 2020 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків, 2020. С. 200–204.