ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено організацію занять фізичної культури для дітей з розладами аутистичного спектру у позашкільній освіті. Розроблено рекомендації до виконання такої роботи. Зазначено, що перед початком роботи з дитиною з аутизмом, слід зібрати інформацію про неї, її стосунки з батьками, однолітками, вчителями. Зокрема, що подобається дитині, що не подобається, яким чином виражає свої бажання і потреби. Не менш важливим є вивчення проявів небажаної поведінки, факторів, що її викликають, для запобігання її проявів на заняттях. The publication examines the organization of physical education classes for children with autism spectrum disorders in extracurricular education. Recommendations for performing such work have been developed. It is noted that before starting work with a child with autism, you should collect information about him, his relationship with parents, peers, and teachers. In particular, what the child likes, what he does not like, how he expresses his wishes and needs. It is equally important to study the manifestations of undesirable behavior, the factors that cause it, in order to prevent its manifestations in classes.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, освітній процес, фізичне виховання, діти з особливими потребами, аутизм, студентські роботи, extracurricular education, educational process, physical education, children with special needs, autism, student works
Цитування
Тараб К. Х. Організація занять фізичної культури для дітей з розладами аутистичного спектру у позашкільній освіті / К. Х. Тараб // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 171–173.