ЗНАХІДКИ ПЛОСКОТІЛКИ ЧЕРВОНОЇ (CUCUJUS CINNABERINUS; COLEOPTERA: CUCUJIDAE) В ХАРКОВІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-10-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Друк Арт
Анотація
Плоскотілка червона (Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)) занесена до Червоної книги України і переліку видів, які охороняються Бернською конвенцією. П’ять екземплярів імаго й одна личинка цього виду були виявлені в Саржиному яру в Харкові. Кількість знахідок плоскотілки в лісах Європи збільшується завдяки тому, що стає правилом залишати мертву деревину в лісах і парках. Мертва деревина – джерело біорізноманіття і родючості ґрунту. The red sedge (Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)) is included in the Red Book of Ukraine and the list of species protected by the Berne Convention. Five specimens of imago and one larva of this species were found in Sarzhyn Yar in Kharkiv. The number of finds of rare species of insects in Europe is increasing due to the fact that it is becoming a rule to leave dead wood in forests and parks. Dead wood is a source of biodiversity and soil fertility.
Опис
Ключові слова
рідкісні види тварин, охорона біорізноманіття, Червона книга України, rare animal species, biodiversity protection, Red Book of Ukraine
Цитування
Бенгус Ю. В. Знахідки плоскотілки червоної (Cucujus cinnaberinus; (Coleoptera: Cucujidae) в Харкові та Харківській області (Україна) / Ю. В. Бенгус , А. С. Божко // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф., смт. Путила, Чернівецька область, Україна, 12–13 жовт. 2023 р. – Чернівці : Друк Арт, 2023. – С. 88–89.