ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах визначено суть цифрових технологій, наведено їх класифікації, розкрито роль та місце цих технологій в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти. Висвітлено педагогічний потенціал та основні переваги застосування цих технологій у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів. The essence of digital technologies has been determined in the article. The classification of them has been revealed. The role and place of these technologies in the educational process of higher education institutions has been disclosed. The pedagogical potential and the main advantages of using these technologies in the education of future philology teachers have been highlighted in the article.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, професійна підготовка, майбутній учитель-філолог, філологічні предмети, digital technologies, education, philology teacher, philology
Цитування
Кабанська О. С. Використання цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів-філологів / О. С. Кабанська, В. П. Пліс, Д. В. Стрельченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 348–351.