КОНТЕНТ-АНАЛІЗ «ЦИРКУЛЯРА ПО ХАРКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУГУ» ЯК ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛІ ХАРКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У публікації розглянуто офіційне видання управління навчального округу – «Циркуляр по Харківському навчальному округу». На його сторінках публікувалися урядові постанови з питань народної освіти, розпорядження Міністерства народної освіти і попечителя Харківського навчального округу, відомості про підвищення «по службі» й до чину особового складу закладів освіти округу, призначення пенсій, списки навчальної літератури для вчителів та учнів тощо. У додатках до окремих номерів друкували витяги з протоколів засідань ради при попечителі навчального округу, рецензії на навчальні видання, правила випускних іспитів для учнів гімназій, навчальні програми та інші матеріали. The publication deals with the official publication of the of the educational district administration – "Circular on the Kharkiv Educational District". On its pages published government decrees on public education, orders of the of the Ministry of Public Education and the trustee of the Kharkiv educational district, information on promotions and ranks of the personnel of educational institutions of the district. educational institutions of the district, pensions, lists of educational literature for teachers and students, etc. and students, etc. In the appendices to individual issues, excerpts from the minutes of the board of trustees of the educational district, reviews of educational publications, rules for final exams for high school students, curricula, and other materials.
Опис
Ключові слова
Харківський навчальний округ, «Циркуляр по Харківському навчальному округу», Kharkiv educational district, "Circular on the Kharkiv Educational District"
Цитування
Балацинова А. Д. Контент-аналіз «Циркуляра по Харківському навчальному округу» як джерела з вивчення діяльності ради при попечителі Харківського навчального округу / А. Д. Балацинова // Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, Київ, 21 жовт. 2020 р. – Київ, 2020. – С. 20–21.