КОРДОЦЕНТРИЗМ ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ІВАНА ПРОКОПЕНКА І ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто кордоцентричні імперативи, які поєднують педагогічні світогляди великого просвітника Григорія Сковороди і визначного академіка Івана Прокопенка. У життєвому просвітницькому подвижництві й педагогічній діяльності вони послуговувалися аксіомами філософії серця. Щоб осмислити кордоцентризм педагогічного світогляду Григорія Сковороди, варто читати листи Григорія Савича до свого учня і друга Миколи Ковалинського. Щоб осмислити сердечну велич Івана Прокопенка, варто спілкуватися й аналізувати спогади колишніх учнів Івана Федоровича. The article deals with the cordocentric imperatives that combine the pedagogical worldviews of of the great enlightener Hryhorii Skovoroda and the outstanding academician Ivan Prokopenko. In their life educational asceticism and pedagogical activity they used the axioms of the philosophy of the heart. To understand the cordocentrism of Hryhorii Skovoroda, it is worth reading Hryhoriy Savych's letters to his student and friend Mykola Kovalynsky. To comprehend the heart greatness of Ivan Prokopenko, it is worth to communicate and analyze the memories of former students of Ivan Prokopenko.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., Прокопенко І. Ф., філософсько-педагогічна спадщина, кордоцентризм, педагогічний світогляд, H. S. Skovoroda, I. F. Prokopenko, philosophical and pedagogical heritage, cordocentrism, pedagogical outlook
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Кордоцентризм педагогічного світогляду Івана Прокопенка і Григорія Сковороди / А. В.Боярська-Хоменко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 61–63.