ЗНАЧЕННЯ ІГОР-ДРАМАТИЗАЦІЙ ДЛЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто ігри-драматизації, що відіграють велику роль у розвитку творчої особистості дитини. Вони здійснюється за змістом оповідання чи казки, які мають бути добре знайомі дітям, цікаві та доступні для відтворення ними. Процес залучення дошкільників до гри-драматизації характеризується цілеспрямованою, систематичною роботою з боку вихователя. Зазначено, що ігри-драматизації приносять величезну користь для творчого розвитку дітей, тому повинні активніше використовуватися у закладах дошкільної освіти. The publication examines dramatization games that play a major role in the development of a child's creative personality. They are carried out according to the content of a story or fairy tale, which should be well known to children, interesting and available for their reproduction. The process of involving preschoolers in the game-dramatization is characterized purposeful, systematic work on the part of the educator. It is noted that dramatization games are of great benefit to the creative development of children, so they should be used more actively in preschool education institutions.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, ігри-драматизації, творчий розвиток, діти дошкільного віку, студентські роботи, game activity, dramatization games, creative development, preschool children, student works
Цитування
Ямпольська А. В. Значення ігор-драматизацій для творчого розвитку дітей дошкільного віку / А. В. Ямпольська, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 412–413.