ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, ТОВ “Науково-інформаційне агентство “Наука-технології-інформація”
Анотація
У статті висвітлено шляхи формування та розвитку готовності викладачів ЗВО до впровадження інноваційних методів навчання. В статье освещены пути формирования и развития готовности преподавателей ЗВО к внедрению инновационных методов обучения. The article highlights the ways of formation and development of teachers readiness of higher education institutions to introduce innovative teaching methods.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка викладачів, готовність, освітній процес, заклади вищої освіти, іноземні студенти, методика викладання навчальних дисциплін, інноваційні методи навчання, навчальний тренінг, профессиональная подготовка преподавателей, готовность, образовательный процесс, учреждения высшего образования, иностранные студенты, методика преподавания учебных дисциплин, инновационные методы обучения, обучающий тренинг, professional teacher training, readiness, educational process, institutions of higher education, foreign students, teaching methods of subjects, innovative teaching methods, educational training
Цитування
Науменко Н. В. Шляхи формування та розвитку готовності викладача до впровадження інноваційних методів навчання в освітній процес закладів вищої освіти / Н. В. Науменко, С. І. Миронченко, А. В. Козлов // Освітній дискурс : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: О. П. Кивлюк (голов. ред.) та ін ]. – Київ : Наука-технології-інформація, 2020. – Вип. 21 (3). – С. 67–78.