THE INFLUENCE OF ENGLISH IDIOMS ON FAMILY EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
English idioms reflect the value system of the English people, which includes values such as mutual respect in marriage, the division of responsibilities, child-rearing, and the appreciation of family ties, with the home as the center of family life. These values are in complete harmony with Ukrainian ones, which can also be observed through examples from Ukrainian phraseology. Англійські ідіоми відображають систему цінностей англійського народу, яка включає такі цінності, як взаємоповага у шлюбі, розподіл обов'язків, виховання дітей, цінування родинних зв'язків, де дім є центром сімейного життя. Ці цінності повністю співзвучні з українськими, що також можна спостерігати на прикладах з української фразеології.
Опис
Ключові слова
english idioms, Ukrainian phraseology, family education, student works, англійські ідіоми, українська фразеологія, сімейне виховання, студентські роботи
Цитування
Пепескул В. А. The influence of English idioms on family education / В. А. Пепескул // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 27–30.