ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Факультет архітектури, цивільного будівництва і прикладного мистецтва, Вища технічна школа, м. Катовиця
Анотація
Роботу присвячено аналізу психологічних факторів застосування мультимедійних технологій при підготовці здобувачів вищої освіти. Розглянуто проблематику використання мультимедіа-технологій в навчальному процесі закладів вищої освіти. Визначено, що мультимедіа-технології активізують пізнавальну діяльність здобувачів, дозволяють адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей. Работа посвящена анализу психологических факторов мультимедийных технологий при подготовке соискателей высшего образования. Рассмотрена проблематика использования мультимедиа-технологий в учебном процессе высших учебных заведений. Определено, что мультимедиа-технологии активизируют познавательную деятельность соискателей, позволяют адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям. The paper is devoted to the analysis of the psychological factors of the application of multimedia technologies in the preparation of applicants for higher education. The problems of using multimedia technologies in the educational process of institutions of higher education are considered. It is determined that multimedia technologies activate cognitive activity of applicants, allow to adapt the learning process to individual peculiarities.
Опис
Ключові слова
мультимедійна технологія, інформаційно-комунікативна технологія, мультимедійне освітнє середовище, інтенсифікація навчання, полісуб’єктність, мультимедийная технология, информационно-коммуникативная технология, мультимедийная образовательная среда, интенсификация обучения, полисубъектность, multimedia technology, information and communication technology, multimedia educational environment, intensification of training, polysubject
Цитування
Грицук О. В. Психологічні аспекти використання мультимедійних технологій в закладах вищої освіти / О. В. Грицук, Ю. В. Грицук // Innovates and information technologies in education : col. monogr. / Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology ; sci. ed. A. Ostenda, T. Makarenko. – Katowice : KST, 2018. – Pt. 2. – Pp. 157–171.
Колекції