ДО ПИТАННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі графічної підготовки майбутніх учителів математики у педагогічних ЗВО; схарактеризовано релевантні й пертинентні поняття, пов’язані з досліджуваним феноменом; способи підготовки здобувачів вищої освіти до здійснення графічної діяльності за принципом збагачення навчання (латеральний, інтенсивний). The article is devoted to the disclosure of some issues of graphic training of future mathematics teachers in their professional activities; relevant and pertinent concepts related to the above-mentioned problem are characterized; methods of training students of higher education to carry out graphic activities based on the principle of enriching learning (lateral, intensive).
Опис
Ключові слова
графічна підготовка, професійна підготовка, графічна грамотність, графічна культура, graphic training, professional training, graphic literacy, graphic culture
Цитування
Дейніченко Т. До питання графічної підготовки майбутніх учителів математики / Т. Дейніченко, Н. Петренко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2024. – С. 26–32.