САМОСУД ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто самосуд в Україні в період воєнного стану. З початку повномасштабної війни в України на тимчасово окупованих територіях все частіше знаходить прояв таке явище як самосуд. Зазначено, що явище самосуду має знайти своє відображення як склад правопорушення проти життя та здоров’я людини в чинному Кримінальному Кодексі України, бо насамперед, дії котрі містяться в даному діянні є неправомірними, навіть, враховуючи те, яку мету вони переслідують. Правосуддя має бути в рамках закону, здійснюватися відповідними органами та мати превентивний характер. Що в свою чергу створює загальне уявлення для молоді про допустиму поведінку та необхідність суворого дотримання приписів законодавця. The publication examines the lynching in Ukraine during the period of martial law. Since the beginning of the full-scale war in Ukraine, such a phenomenon as self-judgment has increasingly manifested itself in the temporarily occupied territories. It is noted that the phenomenon of lynching should be reflected as an offense against human life and health in the current Criminal Code of Ukraine, because, first of all, the actions contained in this act are illegal, even taking into account the purpose they pursue. Justice must be within the framework of the law, be carried out by the relevant bodies and have a preventive nature. Which in turn creates a general idea for young people about acceptable behavior and the need to strictly comply with the legislator's prescriptions.
Опис
Ключові слова
самосуд, правопорушення, воєнний стан, студентські роботи, lynching, crimes, martial law, student works
Цитування
Соломонова К. О. Самосуд як актуальна проблема в Україні в період воєнного стану / К. О. Соломонова // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 227–229.