Соціально-економічні трансформації в УРСР періоду перебудови (1985–1991 років)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено соціально-економічні трансформації в Українській РСР у період перебудови 1985–1991 рр. Подальше вивчення отримали основні підходи партійно-державного керівництва до виводу економіки з глибокої економічної кризи та наслідки їх реалізації. Серед великої кількості соціальних проблем, автором виділяються декілька найбільш болючих, зокрема продовольче та житлове забезпечення, покращення комунального обслуговування, розв’язання екологічної проблеми, та на прикладі їх розв’язання демонструється нездатність керівників держави налагодити нормальне функціонування соціальної сфери. The paper studies socio-economic transformations in the Ukrainian SSR during the period of perestroika 1985–1991. The main approaches of the party-state leadership to the economy recovery from the deep economic crisis and the consequences of their implementation were further studied. Among a great number of social problems the author singles out some of the most painful ones, such as food and housing provision, improvement of public utilities, solution of ecological problems. The example of their solution demonstrates the inability of state leaders to establish the normal functioning of the social sphere.
Опис
Ключові слова
економіка, перебудова, приватний сектор, реформа, соціальна сфера, economy, perestroika, private sector, reform, social sphere
Цитування
Волобуєв Д. А. Соціально-економічні трансформації в УРСР періоду перебудови (1985–1991 років) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Д. А. Волобуєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 76 с.
Колекції