Практика навчання фахівців інтегрованого центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та громаді міста соціальній роботі на основі мультидисциплінарного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Нілан-ЛТД»
Анотація
Стаття присвячена огляду практики навчання фахівців з соціальної роботи інтегрованого центр підтримки для внутрішньо переміщених осіб та мешканці в громади. Автор розкриває особливості такого навчання, мультидисциплінарний підхід як його теоретичну основу. Цей підхід було вперше застосовано щодо навчання більшості соціальних служб в Україні. Його формою реалізації є мультидисциплінарна команда фахівців з мобільної соціальної роботи та інтегрований центр підтримки, аналогів яким в Україні немає. Автор доводить необхідність та актуальність таких форм роботи на основі мультидисциплінарного підходу і навчання фахівців такій роботі. Статья посвящена обзору практики обучения специалистов по социальной работе интегрированного центра поддержки для внутренне перемещенных лиц и жители в общины. Автор раскрывает особенности такого обучения, мультидисциплинарный подход как его теоретическую основу. Этот подход был впервые применен в обучении большинства социальных служб в Украине. Его формой реализации является мультидисциплинарная команда специалистов по мобильной социальной работе и интегрированный центр поддержки, аналогов которому в Украине нет. Автор доказывает необходимость и актуальность таких форм работы на основе мультидисциплинарного подхода и обучения специалистов такой работе. The article is devoted to the review of the practice of training specialists in the social work of the integrated center of support for internally displaced persons and residents in communities. The author reveals the peculiarities of such learning, the multidisciplinary approach as its theoretical basis. This approach was first used in the training of most social services in Ukraine. His implementation form is a multidisciplinary team of mobile social work specialists and an integrated support center, which is not analogous to Ukraine. The author proves the necessity and urgency of such forms of work on the basis of a multidisciplinary approach and training and specialists in such work.
Опис
Ключові слова
мультидисциплінарний підхід, інтегрований центр підтримки, внутрішньо переміщені особи, мультидисциплінарна команда, мультидисциплинарный подход, интегрированный центр поддержки, внутренне перемещенные лица, мультидисциплинарная команда, multidisciplinary approach, integrated support center, internally displaced persons, multidisciplinary team
Цитування
Трубавіна І. М. Практика навчання фахівців інтегрованого центру підтримки внутрішньо переміщенних осіб та громад і міста соціальній роботі на основі мультидисциплінарного підходу / І. М. Трубавіна // Суспільні науки: нові питання : матеріали XIII міжнарод. наук.-практ. конф., Краматорськ, 15 груд. 2017 р. – Краматорськ : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 31–33.