Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії

dc.contributor.authorТрохименко, Т. О.
dc.date.accessioned2022-06-13T08:31:14Z
dc.date.available2022-06-13T08:31:14Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractПроаналізовано та висловлено власну позицію до розуміння понять «творчість», «потенціал», «творчий потенціал», «підготовка», «готовність», «готовність майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей»; визначено етапи підготовки майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, розроблено критерії та підібрано відповідні методики визначення готовності майбутніх вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії; розроблено дисципліни вільного вибору спрямовану на підготовку майбутніх вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Подальшого розвитку отримала методика підготовка майбутніх вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Analyzed and expressed their own position on the understanding of the concepts of «creativity», «potential», «creative potential», «training», «readiness», «readiness of future teachers to develop creative abilities»; the stages of preparation of future primary school teachers for the development of creative potential of primary school students by means of art therapy are determined, criteria are developed and appropriate methods are selected to determine the readiness of future teachers to develop creative potential of primary school students by means of art therapy; free choice disciplines have been developed aimed at preparing future teachers for the development of creative potential of junior schoolchildren by means of art therapy. The method of preparing future teachers for the development of creative potential of junior schoolchildren by means of art therapy was further developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрохименко Т. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Т. О. Трохименко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 71 с. : іл., табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7455
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectарт-терапіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворчий потенціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка майбутніх вчителівuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток творчих здібностейuk_UA.UTF-8
dc.subjectart therapyuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreative potentialuk_UA.UTF-8
dc.subjectreadiness of future teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment of creative abilitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleПідготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапіїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePreparation of future primary school teachers for the development of creative potential of primary school students through art therapyuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції