ВАСИЛЬ СУХОЛИНСЬКИЙ ПРО САМООСВІТУ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто шляхи здійснення самоосвітньої діяльності вчителя суспільствознавчих дисциплін як складової процесу його постійного особистісного зростання та професійного самовдосконалення у контексті використання спадщини Василя Сухомлинського. З'ясовано, що навчальні плани Павлиської школи були спрямовані на поглиблення професійної компетентності, ознайомлення із науковими досягненнями, оволодіння новими технологіями, методами навчання та виховання. The ways of realization of self-educational activity of the teacher of social sciences as a component of the process of his constant personal growth and professional self-improvement in the context of V. Sukhomlinsky's inheritance are considered in the article. It was found out that the Paul School curricula were aimed at deepening professional competence, learning about scientific achievements, mastering new technologies, teaching and upbringing methods.
Опис
Ключові слова
самоосвіта, В. О. Сухомлинський, вчитель, підготовка, суспільствознавчі дисципліни, self-education, V. Sukhomlinsky, teacher, training, social science disciplines
Цитування
Перепелиця Г. А. Василь Сухолинський про самоосвіту вчителя суспільствознавчих дисциплін / Г. А. Перепелиця // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 95–99.