HISTORICAL MODELS AND LEGAL REGULATION OF HEALTH CARE PRACTICE IN KIEVAN RUS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Kharkiv National Medical University (KNMU)
Анотація
The article examines historical models and specific of legal regulation of labor in health care field in Kievan Rus. The author identifies three historical models of medicine in Kievan Rus: pagan, secular and monastery. It is noted that norms of Rus Justice and Izbornik of Svyatoslav fall into the legal regulation of labour in secular medicine; Church Charter of Prince Volodymyr the Great – the legal regulation of labour in monastic medicine; ethical norms of customary law – the legal regulation of labour in pagan medicine. У статті досліджуються історичні моделі та особливості правового регулювання праці в галузі охорони здоров'я у Київській Русі. Автор виділяє три історичні моделі медицини в Київській Русі: язичницька, світська та монастирська. Відзначено, що норми Руського суспільства та Ізборника Святослава потрапляють в правове регулювання праці в світській медицині; церковна хартія князя Володимира Великого - правове регулювання праці в монастирській медицині; етичні норми звичайного права - правове регулювання праці в язичніцькії медицині. В статье рассматриваются исторические модели и особенности правового регулирования труда в сфере здравоохранения в Киевской Руси. Автор идентифицирует три исторические модели медицины в Киевской Руси: языческая, светская и монастырская. Отмечается, что нормы Русского правосудия и Изборника Святослава попадают в правовое регулирование труда в светской медицине; церковная хартия князя Владимира Великого - правовое регулирование труда в монастырской медицине; этические нормы обычного права - правовое регулирование труда в языческой медицине.
Опис
Ключові слова
Kievan Rus, pagan medicine, monastery medicine, secular medicine, legal regulation, customary law, Київська Русь, язичницька медицина, монастирська медицина, світська медицина, правове регулювання, звичайне право, Киевская Русь, языческая медицина, монастырская медицина, светская медицина, правовое регулирование, обычное право
Цитування
Novikov D. O. Historical models and legal regulation of health care practice in kievan rus / D. O. Novikov // Inter colleges : experientia docet. / Kharkiv National Medical University. – Kharkiv : KNMU, 2016. – Т. 3, № 2. – С. 56–60.