Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы докладов по вопросам философии, мировоззренческой культуры, жизнетворчества и актуальных проблем образования и воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection contains reports on philosophy, world culture, life-giving and current problems of education and upbringing in contemporary socio-cultural contexts. The collection is intended for scientific and practical workers in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational establishments.
Опис
Ключові слова
освіта, доля нації, виховання, громадянин, демократичне суспільство, європейський досвід, український досвід, образование, судьба нации, воспитания, гражданин, демократическое общество, европейский опыт, украинский опыт, education, destiny of the nation, education, citizen, democratic society, еuropean experience, ukrainian experience
Цитування
Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 205 с.