Визнання аліментного договору недійсним: шляхи удосконалення правового регулювання

dc.contributor.authorПономаренко, О. М.
dc.date.accessioned2021-03-23T15:42:39Z
dc.date.available2021-03-23T15:42:39Z
dc.date.issued2019-02-22
dc.description.abstractСімейне законодавство щодо нормативного регулювання підстав та наслідків недійсності аліментного договору потребує удосконаленняяк шляхом закріплення особливостей застосування загальних положень ЦК щодо недійсності правочинів, так і шляхом встановлення правил, які обумовлені сімейно-правовою сутністю аліментного договору. Семейное законодательство по нормативному регулированию оснований и последствий недействительности алиментного договора требует совершенствования как путем закрепления особенностей применения общих положений ГК о недействительности сделок, так и путем установления правил, которые обусловлены семейно-правовой сущностью алиментного договора. Family legislation on the normative regulation of the grounds and consequences of the invalidity of the alimony agreement requires improvement both by consolidating the features of the application of the general provisions of the Civil Code on the invalidity of transactions, and by establishing rules that are determined by the family-legal nature of the alimony agreement.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПономаренко О. М. Визнання аліментного договору недійсним: шляхи удосконалення правового регулювання / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Акад. наук УРСР В. П. Маслова, Харків, 22 лют. 2019 р. – Харків : Право, 2019. – С. 200–205.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn978-966-937-631-2
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4327
dc.publisherНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»uk_UA.UTF-8
dc.subjectаліментний договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейний договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectалиментный договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейный договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectalimony contractuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily contractuk_UA.UTF-8
dc.titleВизнання аліментного договору недійсним: шляхи удосконалення правового регулюванняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПризнание алиментного договора недействительным: пути совершенствования правового регулированияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeRecognition of an alimony contract invalid: ways to improve legal regulationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Пономаренко О. М. Визнання Аліментного Договору Недійсним.pdf
Розмір:
3.77 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: