МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В КНР: ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто термін “мистецько-педагогічна освіта”. Зазначено, що цей термін у китайському його розумінні використовується для студентів, які будуть працювати викладачами та вчителями образотворчого мистецтва, хореографії (окрім шкільних занять танцями як альтернативних до занять з фізичної культури), музики тощо як в загальноосвітніх, так і спеціалізованих (профільних) закладах середньої та професійної освіти. The publication deals with the term "artistic and pedagogical education". It is noted that this term in its Chinese sense is used for students who will to work as teachers of fine arts, choreography (except for school dance classes as an alternative to physical education), music, etc. music, etc. in both general education and specialised (vocational) secondary and vocational education institutions.
Опис
Ключові слова
китайська мова, мистецько-педагогічна освіта, термінологія, Chinese language, art and pedagogical education, terminology
Цитування
Лю Сі. Мистецько-педагогічна освіта в КНР: особливості термінології / Лю Сі // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 159–161.