Харківський природничий форум

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали науково-практичної конференції метою якої було об’єднання молодих науковців з країн Центральної та Східної Європи для обміну досвідом та натхненням, проведення плідних дискусій та налагодження сталого співробітництва у галузі природничих наук та освіти. Представлені роботи висвітлюють сучасний стан та перспективи розвитку природничої науки і освіти та присвячені актуальним проблемам сучасної біології, хімії, педагогіки, спеціальної психології та педагогіки здоров’язбереження. The proceedings of the scientific-practical conference, the aim of which was to The aim was to bring together young scientists from Central and Eastern Europe to exchange The aim was to bring together young scientists from Central and Eastern Europe to exchange experiences and inspirations, have productive discussions, and establish sustained cooperation in the field of science and education. The aim of the conference was to bring together young scientists from Central and Eastern Europe to exchange experiences and inspirations, have fruitful discussions, and establish sustainable cooperation in science and education. The papers presented highlight the current state and future prospects for science and education The papers presented cover current issues in modern biology, chemistry, pedagogy, special psychology and health pedagogy. psychology and health pedagogy.
Опис
Ключові слова
Харківський природничий форум, природничі науки, сучасна біологія, сучасна хімія, педагогіка здоров’язбереження, спеціальна психологія, наукові дослідження, Kharkiv Natural Forum, natural Sciences, modern biology, modern chemistry, health saving pedagogy, special psychology, scientific research
Цитування
Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 276 с.