Оцінювання комплексно-цільової програми з підвищення якості управління професійним самовдосконаленням керівника закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Мітра
Анотація
Автором було оцінено комплексно-цільову програму з підвищення якості управління професійним самовдосконаленням керівника закладу освіти. Автором была оценена комплексно-целевая программа по повышению качества управления профессиональным самосовершенствованием руководителя учебного заведения. The author evaluated a comprehensive and targeted program to improve the quality of management of professional self-improvement of the head of the educational institution.
Опис
Ключові слова
комплексно-цільові програми, управління, професійне самовдосконалення, керівники, заклади освіти, комплексно-целевые программы, управления, профессиональное самосовершенствование, руководители, учреждения образования, comprehensive target programs, management, professional development, managers, educational institutions
Цитування
Трубчанінов М. А. Оцінювання комплексно-цільової програми з підвищення якості управління професійним самовдосконаленням керівника закладу освіти / М. А. Трубчанінов // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 81–82.