Правове регулювання застосування виправних робіт щодо окремоо кола осіб

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Одеська юридична академія»; видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Покарання є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності, у покаранні виражається від імені держави негативна оцінка вчиненого злочину й особи злочинця. Покарання повинно відповідати тяжкості вчиненого злочину, бути справедливим і достатнім для виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових злочинів. Тільки таке покарання сприймається винним та іншими особами як кінцевий і достатній результат скоєного злочинного діяння. Покарання є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності, у покаранні виражається від імені держави негативна оцінка вчиненого злочину й особи злочинця. Покарання повинно відповідати тяжкості вчиненого злочину, бути справедливим і достатнім для виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових злочинів. Тільки таке покарання сприймається винним та іншими особами як кінцевий і достатній результат скоєного злочинного діяння. Punishment is the main and most common form of criminal liability and the punishment expresses on behalf of the state a negative assessment of the crime and the identity of the offender. Punishment should be commensurate with the gravity of the crime committed, be fair and sufficient to correct the convicted person and prevent the commission of new crimes. Only such punishment is perceived by the guilty and other persons as the final and sufficient result of the committed criminal act.
Опис
Ключові слова
виправні роботи, примусова праця, застосування покарання, безробітні особи, фізична особа – підприємець, исправительные работы, принудительный труд, применение наказания, безработные лица, физическое лицо - предприниматель, correctional work, forced labor, punishment, unemployed, entrepreneur
Цитування
Корабель М. Г. Правове регулювання застосування виправних робіт щодо окремоо кола осіб / М.Г. Корабель // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад. ; [редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін.] – Одеса : Гельветика, 2020. – Вип. 86. – С. 114–118.