Епітет червоний у творчості Марії Матіос

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено місце і роль епітетів в мові художніх творів сучасної української письменниці Марії Матіос. Автором исследовано место и роль эпитетов в языке художественных произведений современной украинской писательницы Марии Матиос. The author explores the place and role epithets in the language of works of art of the modern Ukrainian writer Maria Matios.
Опис
Ключові слова
епітети, Марія Матіос, сучасна українська проза, українське літературознавство, эпитеты, Мария Матиос, современная украинская проза, украинское литературоведение, epithets, Maria Mathios, modern Ukrainian prose, Ukrainian literary criticism, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Реброва М. Д. Епітет червоний у творчості Марії Матіос / М. Д. Реброва // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 31–33.