Косплей як новітній вид дизайну одягу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена розкриттю та розумінню поняття косплею як мистецтва та розгляд його як майбутнього напряму дизайну одягу. Для виконання роботи використовувались різноманітні технологічні ресурси та власний досвід. Работа посвящена раскрытию и пониманию понятия косплея как искусства и рассмотрение его как будущего направления дизайна одежды. Для выполнения работы использовались различные технологические ресурсы и собственный опыт. The work is devoted to the disclosure and understanding of the concept of cosplay as an art and its consideration as a future direction of clothing design. Various technological resources and own experience were used to perform the work.
Опис
Ключові слова
косплей, косплеєр, одяг, дизайн одягу, студентські роботи, косплеер, одежда, дизайн одежды, студенческие работы, cosplay, cosplayer, clothing design, clothing, student work
Цитування
Комаревцев Я. О. Косплей як новітній вид дизайну одягу / Я. О. Комаревцев // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 167–171.