Географія та туризм

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-01-30
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У матеріалах конференції відображені дослідження міжнародних туристичних потоків, туристичних ресурсів України та світу. Розглянуто динаміку розвитку туризму на Харківщині, Україні, світі. Проаналізіровано демографічні, соціально-економічні фактори, що впливають на розвиток туризму в регіоні та країні.В материалах конференции отражены исследования международных туристических потоков, туристических ресурсов Украины и мира. Рассмотрена динамика развития туризма на Харьковщине, Украине, мире.Проанализированы факторы демографические, социально-экономические, влияющие на развитие туризма в регионе и стране. The materials of the conference reflect the research of international tourist flows, tourist resources of Ukraine and the world. The dynamics of the development of tourism in the Kharkiv region, Ukraine, the world is considered. Demographic, social and economic factors affecting the development of tourism in the region and the country are analyzed.
Опис
Ключові слова
географія, туризм, туристичні потоки, туристичний потенціал, екскурсія, туристичні ресурси, география, туризм, туристические потоки, туристический потенциал, экскурсия, туристические ресурсы, geography, tourism, tourist flows, tourism potential, excursion, tourist resources
Цитування
Географія та туризм : матеріали заочної наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 30 січ. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. І. Муромцевої. – Харків : ХНПУ, 2018. – 42 с.