ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТОК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена актуальному питанню пошуку засобів ефективної побудови тренування в обмеженому підготовчому періоді. Запропоновані вправи не специфічного характеру для розвитку спеціальних фізичних здібностей волейболісток. Работа посвящена актуальному вопросу поиска средств эффективного построения тренировки в ограниченном подготовительном периоде. Предложены упражнения не специфического характера для развития специальных физических способностей волейболисток. The work is devoted to the topical issue of finding means to effectively build training in a limited preparatory period. The proposed exercises are not specific to the development of special physical abilities of volleyball players.
Опис
Ключові слова
cпеціальні вправи, підготовчий період, макроцикл, волейболістки, неспецифічні вправи, специальные упражнения, подготовительный период, волейболистки, неспецифические упражнения, special exercises, preparatory period, macrocycle, volleyball players, non-specific exercise
Цитування
Стрельникова Є. Використання комплексів спеціальних вправ у підготовчому періоді річного циклу підготовки волейболісток / Є. Стрельникова, О. Пономаренко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 143–147.